วิธีตั้งค่า iPhone ให้การบันทึกเสียงมีคุณภาพดีขึ้น
เทคนิค

เทคนิคทำให้ iPhone บันทึกเสียงได้คมชัดมีคุณภาพ

ถ้าใช้แอพบันทึกเสียง iPhone คุณภาพจะเป็นแบบปานกลาง แต่มีวิธีทำให้เสียงดีขึ้นแบบง่ายๆ ต้องเข้าไปตั้งค่า