Browsing Tag

ปิดเครื่อง

ฟีเจอร์ใหม่ iOS 11 ปิดเครื่อง iPhone โดยไม่ต้องกดปุ่ม

ปกติจะกดปิด iPhone ต้องกดปุ่มปิดเครื่อง แต่ในอนาคตอันไกล้นี้ จะสามารถปิดไอโฟนได้โดยไม่ต้องกดปุ่ม เหมาะสำหรับกรณีที่ปุ่มปิดเครื่องมีปัญหา