Browsing Tag

ของก็อป

iPhone 7 Plus ก็อปเกรด A เหมือน จนมองไม่ออกว่าปลอม

เดี๋ยวนี้จีนสามารถทำ iPhone ออกมาได้เหมือน ชนิดที่ว่ามองภายนอกดูไม่ออกหรอกว่าปลอม สำหรับรุ่น iPhone 7 Plus ก็เช่นกัน ซอฟต์แวร์ภายในดูเหมือน iPhone มาก  https://www.youtube.com/watch?v=1HxD15WuS6s แต่สิ่งที่เลียนแบบไม่ได้คือ App Store…