ข่าว

มีคนลองแล้ว iPhone 7 แช่น้ำได้นานมากว่า 7 ชั่วโมง

คุณสมบัติเบื้องต้นของ iPhone 7 คือกันน้ำได้ในระดับ IP67 นั่นคือสามารถกันฝุ่นและจุ่มน้ำได้ลึก 15 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร ไม่รู้คือมันแช่น้ำได้นานเท่าไหร่ มีคนทดสอบ