Browsing Tag

เล่นเกม

วิธีปิดแจ้งเตือน ไม่ให้รบกวนเวลาเล่นเกมบน iPad

เวลาเล่นเกมบน iPad แล้วมีแจ้งเตือนขึ้นมา นอกจากจะน่ารำคาญแล้ว ถ้าเล่นเกมออนไลน์อยู่แล้วไปกดพลาด อาจจะทำให้เด้งออกจากหน้าเกม จนทำให้แพ้หรือเสียคะแนน